Uprzejmie informujemy, że nasza Firma AUTO DC rozpoczyna szkolenia kursowe dla kandydatów na uprawnionych diagnostów na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych Dz.U. poz.1836.

Kurs obejmuje n/w części:

Część I ? szkolenie podstawowe, badania okresowe, pojazdy z zagranicy, zabytkowe

Część II ? autobus 100 km/h

Część III – pojazdy przystosowane do przewozu towarów niebezpiecznych

Część IV ? pojazdy przystosowane do zasilania gazem

Część V ? pojazdy po wypadku, po zmianach

Wymagania dla kandydatów na diagnostów

  1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Cena promocyjna za (cały) kurs programowy : 2390,-

W cenie kursu: kawa, herbata, woda, materiały szkoleniowe (oryginalne dzienniki ustaw), zestawy sprawdzające wiedzę, ćwiczenia praktyczne na skp, konsultacje, przygotowanie do egzaminu TDT, weryfikacja i doradztwo w zakresie spełnienia wymagań dotyczących wykształcenia i staży pracy.

Ramowe terminy kursów diagnostów marzec 2016, maj 2016, sierpień 2016, listopad 2016. Termin rozpoczęcia kursu może być niezależny i zostanie podany zainteresowanym w miarę napływu wniosków.

Miejsce prowadzenia zajęć: Opole, Wrocław, Częstochowa, Gliwice.