Urz±dzenia do diagnostyki komputerowej firmy TEXA : NAVIGATOR TXT ,NAVIGATOR TXC, NAVIGATOR NANO s± wielomarkowymi i wielo¶rodowiskowymi interfejsami przeznaczonymi do bezprzewodowej komunikacji ze wszystkimi jednostkami wizualizacyjnymi: AXONE 3 Mobile, AXONE PalmTop, AXONE Pad i MULTI PEGASO, oraz dowolnym komputerem PC. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth można swobodnie pracować na nim wokół samochodu b±dĽ wygodnie siedz±c za biurkiem w swoim warsztacie.

NAVIGATOR TXT ,NAVIGATOR TXC, NAVIGATOR NANO oferuj± następuj±ce funkcje:

  • autodiagnostyka, odczyt i kasowanie błędów,
  • wizualizacja parametrów i stanów centralki,
  • aktywacje, regulacje i konfiguracje niezbędne do przeprowadzenia pełnej naprawy,
  • gaszenie kontrolek wymiany oleju, serwisu i systemu airbag,
  • konfiguracja centralek, kluczyków i pilotów.
Jednostki wizualizacyjne
Interfejsy komunikacyjne oraz testery