Analizatory spalin dla silników z zapłonem iskrowym oraz zasilanych gazem
MAHA MGT 5  CAPALEC CAP 3201
4,5 – gazowy analizator (opcja pomiaru NOx), przenośny, odczyt wyników pomiaru z wyświetlacza diodowego, pulpitu (wbudowana drukarka) lub monitora jednostki sterującej, możliwość podłączenia dymomierza MDO-2 LON  i  analizatora MGT-5 pod jedną jednostkę sterującą 3,4,5 – gazowy analizator (opcja pomiaru NOx), odczyt wyników z wyświetlacza LCD (wbudowana drukarka) lub monitora jednostki sterującej
TEXA Gasbox SUN DGA 1500
 4,5 – gazowy analizator (opcja pomiaru NOx), przenośny, zasilany z akumulatora, odczyt wyników z monitora jednostki sterującej , możliwość podłączenia dymomierza OPABOX  i  analizatora GASBOX pod jedną jednostkę sterującą  3,4,5 – gazowy analizator (opcja pomiaru NOx), odczyt wyników z wyświetlacza LCD, wbudowana drukarka
STARGAS 898
4,5 -gazowy analizator (opcja pomiaru NOx), przenośny, odczyt wyników z wyświetlacza LCD, wbudowana drukarka